Borsa Jove d’Habitatge

Busques un pis de lloguer? Consulta la Borsa d'habitatge i els seus serveis

La Borsa d'Habitatge de Lloguer de Reus és un programa de mediació de l’Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social.

La borsa facilita l’entesa directa i eficaç entre arrendatari i arrendador, ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris mitjançant la subscripció d’assegurances de caució i multirisc.

La Borsa de Lloguer de Reus està integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Aquest programa es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Prém aquí per accedir a la borsa de lloguer.

 

Persones llogateres

Han de:

 • Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.
   
 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
   
 • Acreditar uns ingressos per unitat arrendatària iguals o inferiors a 5,5 vegades l’IPREM ponderat.
   
 • Poder demostrar ingressos regulars.
   
 • Cap dels membres de la unitat arrendatària pot tenir un habitatge en propietat, amb l’excepció dels majors de 65 anys.
   
 • Amb caràcter general, el 35 % de la suma dels ingressos determinarà el preu màxim del lloguer al qual es pot accedir.

 

Avantatges:

 • Confiança i atenció personalitzada.
   
 • Servei totalment gratuït.
   
 • Tramitació del contracte de lloguer.
   
 • Suport i seguiment mensual d'incidències.
   
 • Preus assequibles.


On som:

Oficina d’Habitatge
C/ de Rosselló, 3
Tel. 977 010 071
habitatge@reus.cat
Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores.