Catàleg Jove

El CATÀLEGJOVE és un centre de recursos i d’intercanvi destinat a tots els joves i associacions que elaboren i preparen activitats de qualsevol tipus: activitats formatives, grups de música, grups d’animació, tallers, etc...

L’objectiu que es vol aconseguir és poder apropar les propostes sorgides dels joves a les persones responsables de programar aquest tipus d’activitats.
 

Funcionament

Destinataris

El CATÀLEGJOVE està destinat a joves, associacions, grups de música joves, col•lectius... de Reus i el Camp de Tarragona que vulguin fer difusió de les seves propostes ja siguin tallers, xerrades, formacions, actuacions, espectacles, etc.

El CATÀLEGJOVE és una pàgina web oberta i per tant, és de lliure consulta per qualsevol persona interessada en consultar i contractar els tallers o grups que cregui més interessants.
 

Incloure propostes

La manera d’incorporar una proposta al web és omplir el formulari corresponent que es troba a la mateixa web i enviar-lo. Després de comprovar que totes les dades són correctes i s’adequa als requisits, s’incorpora la proposta al web.

Si voleu incloure la vostra proposta només cal que entreu a la web www.catalegjove.wordpress.com 
 

Contractació d’activitats

El CATÀLEGJOVE és un servei gratuït. No suposa cap cost penjar la informació que es vulgui difondre, ni tampoc hi ha cap cost relacionat de la possible contractació d’un grup o activitat.

La relació entre el programador i el tallerista o artista és directa, d’aquesta manera no existeixen intermediaris que suposin un increment al cost de l’activitat.
 

Classificació

Per facilitar la recerca dels recursos que podem trobar dins del CATÀLEGJOVE les propostes s’organitzen en tres blocs: tallers, actuacions, i grups de música.

Tallers: Cuina, artístics, formatius, imatge i so, medi ambient, ...
Actuacions: de teatre, titelles, infantils, de poesia, ball, performances,...
Grups de música: Rock, hip hop, cantautor, reggae ska, ...

A part també hi ha un buscador d’activitats on podrem buscar una paraula clau com el nom del tallerista o grup, o sobre la temàtica.