Cicles Formatius

Els Cicles permeten formar-se en diferents especialitats per introduir-se en el món laboral una vegada s'ha obtingut el graduat en ESO o Batxillerat. Aquests es es divideixen en cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM) i de Grau Superior (CFGS). Ambdós poden ser de Formació Professional, Ensenyaments Artístics o bé Ensenyaments Esportius.

 

Cicles formatius de Grau Mitjà - CFGM

Hi ha 22 famílies professionals per poder elegir la especialitat que vulguis estudiar i tenen una durada màxima de 2.000 hores repartides en dos cursos. La formació comprèn assignatures especialitzades i un període de pràctiques en empreses.


Un cop finalitzat el CFGM es pot estudiar un altra especialitat o accedir als cicles de Grau Superior superant una prova d'accés o cursant el Batxillerat.

Alguns CFGM també s'imparteixen a distància a través de l'IOC.
Cicles formatius de Grau Superior - CFGS

Hi ha 23 famílies professionals per poder elegir la especialitat i tenen una durada màxima de 2.000 hores repartides en dos cursos. La formació comprèn assignatures especialitzades i un període de pràctiques en empreses.

Preparació per la superació de la Prova d'accés als CFGS a distància a través de l'IOC.

Un cop finalitzat el CFGS es pot estudiar una altra especialitat o accedir als estudis universitaris de primer cicle.
PFI

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud  de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Per cursar un programa de formació i inserció cal complir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l'any que es presenta la sol·licitud, no estar treballant, i no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

La finalitat dels PFI és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu.