ESO i Batxillerat

L'ESO
L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s'inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s'acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

També es pot estudiar a distància o a les Escoles d'Adults.

 

El batxillerat
El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que es cursa principalment entre els 16 i els 18 anys, després de finalitzar l'ESO. Es tracta d'un cicle format per dos cursos i existeixen tres especialitzacions: Arts (música, dansa, arts escèniques i plàstiques i disseny), Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia.

També es pot estudiar a distància o en horari nocturn.