Intercanvis juvenils

Els intercanvis juvenils són trobades internacionals de grups de 16 a 60 joves en els què els participants treballen un tema i són protagonistes de les 3 fases de l'intercanvi: la preparació, la trobada amb la resta de grups de joves i l'avaluació i seguiment a la tornada. 

Aquests intercanvis permeten a grups de joves de 15 a 25 anys, tant si són membres d'una associació com si no, gaudir d'una intensa experiència individual i de grup. Aquests tenen l'oportunitat de compartir una experiència intercultural i d'educació no formal amb joves d'altres països què els permet apreciar les similituds i les diferències amb altres cultures i combatre els prejudicis.

El projecte d'intercanvi ha de ser coherent i formatiu i un procés d'aprenentatge intercultural. No són intercanvis escolars o viatges d'estudis, les fires d'espectacles, les competicions, les reunions d'entitats dedicades al seu propi funcionament intern, les activitats d'intercanvi que es puguin classificar com a turisme o amb finalitats lucratives, els camps de treball i les activitats merament esportives.

Més informació