Pla Local de Joventut 2016-2020

El passat 15 d'abril de 2016 es va aprovar per Ple municipal el Pla Local de Joventut de Reus 2016-2020. El Pla Local de Joventut és el document de treball del departament de Joventut on es recullen les línies estratègiquesm, el àmbits de treball i els programes a fer en matèria de polítiques de joventut municipal durant els propers 5 anys.

Es tracta d'una eina de treball indispensable per a la gestió de polítiques integrals de joventut des de la proximitat.

Per això, consta d'un anàlisi sobre l'estat de la joventut a la ciutat: les seves mancances i necessitats, els objectius a assolir en relació a aquestes i els eixos i les accions en què es concretarà el treball per assolir aquests objectius.

Fitxers: