Presentació

La prioritat de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Reus és impulsar l'emancipació de les persones joves i fomentar la seva participació en tot allò que els envolta. Així doncs, es tracta de dissenyar actuacions encaminades a aconseguir aquests dos objectius.

La Regidoria de Joventut vol ser el contacte i la porta d'entrada única dels joves a les polítiques de joventut que es desenvolupen des de l'Ajuntament de Reus. Les polítiques de joventut no només es realitzen des de l'àrea de Joventut, sinó que totes les altres àrees també desenvolupen polítiques específiques per als joves. 

Així doncs, es tracta que la Regidoria de Joventut pugui coordinar totes les actuacions dirigides als joves i que sigui la que aporta els criteris tècnics pel que fa a polítiques de joventut, el coneixement de la realitat juvenil, la visió dels joves, les seves necessitats, la seva veu, les seves aportacions, etc.

Des de la Regidoria de Joventut volem destacar el caràcter integral de les polítiques i els serveis que oferim a les persones joves de la ciutat: de l'emancipació a l'oci, de l'accés a l'habitatge al foment de l'associacionisme, del respecte a l'entorn i els valors de convivència; també et proporcionem informació sobre viatges, sobre cursos que tens en ment i que et permetran progressar, entre altres.