Servei d’Iniciatives Juvenils

El Servei d’Iniciatives Juvenils dins l’Oficina Jove del Baix Camp té l’objectiu principal de fomentar la participació dels i les joves, una participació entesa tant des del punt de vista formal (associacions i entitats) com des del punt de vista no formal (joves a títol individual i col·lectius).

El servei ofereix un assessorament cultural pensat sobretot en oferir un acompanyament a joves i entitats que volen tirar endavant iniciatives juvenils, un esdeveniments cultural o artístic,... En definitiva, es tracta de donar suport en la organització i realització de diferents actes, orientació en la creació d’associacions, elaboració de projectes, tràmits de subvencions, cerca de finançament, etc.

 

Horaris

Amb cita prèvia
Matins de dimarts a divendres de 10 a 14h
Tardes de dilluns a dijous de 16:30 a 19h

 

 

Serveis que s’ofereixen

  • Assessorament en el dissenys de propostes o activitats organitzades per joves, ja sigui com associacions o a títol individual
     
  • Suport i seguiment dels projectes que es presenten
     
  • Assessorament sobre la creació i constitució d’una entitat
     
  • Informació sobre subvencions per associacions i ajut a realitzar els tràmits necessaris (redacció de projecte, justificació econòmic, memòria d’activitat etc.)

 

Prém aquí per enviar-nos la teva consulta o demanar hora.