Subvencions

Les subvencions són ajuts econòmics que les administracions donen a les entitats

Què són

Un dels principals problemes de les entitats és el finançament de les activitats que realitzen. Per poder col·laborar, les administracions públiques treuen anualment subvencions destinades a entitats juvenils.

Generalment, per poder demanar una subvenció s'ha de consultar les bases que és on indica els papers que s'han de presentar i els dies que es pot presentar. Normalment es demana el projecte de l'activitat, objectius, pressupost, justificar la subvenció presentant factures, etc.


On i quan

Totes les administracions treuen subvencions, però dirigides exclusivament a joves podeu trobar les de la Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya) i les de Joventut (Ajuntament de Reus).

Les subvencions no surten en una data fixa però acostumen a publicar-se durant els primers mesos de l'any i a més a més, se'n fa difusió entre les entitats juvenils.

+ info


Altres ajuts

A banda de les subvencions que treuen les administracions, també podeu buscar col·laboracions econòmiques a empreses i fundacions privades. Les botigues, caixes, etc. poden patrocinar les vostres activitats a canvi de publicitat.