Universitat

Una de les opcions a escollir després de finalitzar el batxillerat o els cicles de Grau Superior és accedir als estudis universitaris.

Per accedir a estudis universitaris si has fet batxillerat, hauràs de passar les proves d'accés a la Universitat, PAU. Les notes obtingudes durant el batxillerat i la puntuació que obtinguis a les PAU determinaran la nota de tall necessària per cursar els estudis universitaris escollits.

Per accedir als estudis de Grau Universitari des d'un CFGS, no és imprescindible superar les PAU, tot i que pots fer-ho per pujar nota i així accedir més facilment al Grau que t'interessa.


Posa't a prova

L'oferta educativa Posa't a prova t'ofereix la realització de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU, per incentivar l'estudi i la preparació de les PAU i l'autoavaluació. Aquest servei està obert d'abril a setembre.


Enllaços a universitats

Universitats públiques


Universitats privades


Universitats no presencials

 

Estudis de tercer cicle i recerca

Els estudis de tercer cicle ofereixen o atorguen tres tipus de titulacions: màster, postgrau i doctorat.