Ajuntament de Reus

CONTACTA AMB NOSALTRES

CONTACTA AMB NOSALTRES

NECESITES MÉS INFORMACIÓ?

CONTACTA AMB NOSALTRES

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de l’AJUNTAMENT DE REUS, amb NIF P4312500D i domicili a Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona), com a Responsable del Tractament . La finalitat del tractament és poder contactar-li per donar-li resposta a la consulta que ens hagi fet a través del formulari i, en cas d’obtenir el seu consentiment previ, l’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per mitjans electrònics. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessió de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit o presencialment al domicili de Responsable del Tractament o a través de l’adreça de correu electrònic [email protected]. Addicionalment, si considera que el Responsable del Tractament està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat a https://www.joventutreus.cat/politica-de-privacitat.

PREFEREIXES TRUCAR-NOS O
VENIR A VEURE'NS?

Pots trucar-nos al 977 010 268

O vine a veure'ns al Casal de Joves la Palma

Horari

Matins de dimarts a divendres de 10 a 14h

Tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 19h

On

Casal de Joves La Palma

C/ de Castellvell, 24

43202 - Reus


Com arribar