Ajuntament de Reus

QUÈ FEM // PLA LOCAL DE JOVENTUT

QUÈ FEM // PLA LOCAL DE JOVENTUT

Pla Local de Joventut 2022- 2027


Pla local de Joventut és el document de treball del departament de Joventut on es recullen les línies estratègiques, el àmbits de treball i els programes a fer en matèria de polítiques de joventut municipal durant els propers 6 anys.

Es tracta d'una eina de treball indispensable per a la gestió de polítiques integrals de joventut des de la proximitat.

Per això, consta d'un anàlisi sobre l'estat de la joventut a la ciutat: les seves mancances i necessitats, els objectius a assolir en relació a aquestes i els eixos i les accions en què es concretarà el treball per assolir aquests objectius.