Ajuntament de Reus

Gestió Administrativa (Àmbit Jurídic)

La competència general d'aquest títol consisteix en activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Aquesta competència es veurà complementada en el currículum de gestió administrativa orientat a l’àmbit jurídic amb la realització de les activitats de suport administratiu a l’àmbit jurídic privat i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya.

Sortides

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són les dependències de l’Administració de justícia, fiscalies i registres civils, així com en l’àmbit jurídic privat (advocats, procuradors, notaries, registradors i graduats socials).

Institut Baix Camp

C. de Jacint Barrau, 1. 43201 Reus

977 31 09 53

http://www.insbaixcamp.org/

Institut Francesc Vidal i Barraquer

Rambla del President Lluís Companys, 3. 43005 Tarragona

977 21 28 36

https://www.vidalibarraquer.net/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.