Ajuntament de Reus

Instal•lacions Frigorífiques i de Climatització

Aprèn a muntar i mantenir instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Sortides

Instal·lació i manteniment frigorista en instal·lacions comercials, en processos industrials o d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

Institut Ramon Barbat i Miracle

Av. de l'Alcalde Pere Molas, 30. 43480 Vila-seca

977 39 13 79

https://agora.xtec.cat/ies-ramonbarbat-vilaseca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.