Ajuntament de Reus

Aquest cicle es divideix en cicle inicial i cicle final. El cicle inicial capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela; governar embarcacions d’esbarjo de fins vuit metres, i organitzar, acompanyar i tutelar les persones durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, utilitzant embarcacions amb aparell fix i lliure, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat. Té una durada de 500 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de vela amb aparell fix i aparell lliure, que és comú a les dues especialitats de vela.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de la vela en embarcacions amb aparell fix; governar embarcacions d’esbarjo de fins a dotze metres; organitzar, acompanyar i tutelar els regatistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats,
competicions i esdeveniments del nivell d’iniciació esportiva, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció de les persones que fan l’activitat.

Sortides

Podràs dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela, governar embarcacions d’esbarjo de fins a 8 metres, organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments.

Institut Jaume I

C. de l'Advocat Gallego, 6. 43840 Salou

977 38 47 71

https://iesjaume1.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.