Ajuntament de Reus

Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l'aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

Sortides

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a personal:

  • Director d'aliments i begudes 

  • Director de cuina

  • Cap de producció a la cuina

  • Cap de cuina

  • Segon cap de cuina

  • Cap de serveis d'àpats (càtering)

  • Cap de partida

  • Encarregat d'economat i bodega

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme

C. de l'Estel, 2. 43850 Cambrils

977 79 28 37

https://www.inshotturcambrils.com/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.