Ajuntament de Reus

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

Sortides

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral com a personal:

  • Dibuixant projectista de mobles

  • Tècnic en desenvolupament de productes de fusteria i mobles

  • Projectista de fusteria i moble

  • Gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures

  • Tècnic de control de qualitat en indústries de fusta i suro

  • Encarregat d'oficina tècnica

  • Cap de fabricació

  • Controlador de producció

  • Cap de secció

  • Cap d'equip

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 55 63 38

https://institutperemartell.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.