Ajuntament de Reus

Documentació i Administració Sanitàries

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Sortides

  • Tècnic/a superior en documentació sanitària

  • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària

  • Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques

  • Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari

  • Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària

  • Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària

  • Responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics

  • Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris

  • Assistent/a d'equips de recerca biomèdica

  • Secretari/a de serveis sanitaris

Institut Cal·lípolis

Complex Educatiu de Tarragona. Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 54 42 02

https://www.institutcallipolis.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.