Ajuntament de Reus

L’alumnat assoleix la capacitat d’expressar-se en el llenguatge fotogràfic, dominar els processos bàsics de la realització fotogràfica en els seus aspectes teòrics i pràctics, desenvolupar les funcions tècniques, expressives i operatives de la fotografia, conèixer les eines i planificar i desenvolupar projectes de fotografia adaptant-se als canvis tecnològics.

Amb aquesta formació s’introdueix l’alumne en el món de la fotografia professional. Aprén a utilitzar equipaments i a desenvolupar-se en la producció de material d’audiovisual en diferents entorns, en el de la publicitat i comunicació, en el camp de la moda, en el món editorial, el retrat social, en laboratoris industrials de fotografia i cinematografia, etc.

Sortides

  • Disseny, organització i gestió de projectes fotogràfics

  • Supervisió i realització d'escenografia, il·luminació, captació i registre d'imatges fotogràfiques

  • Digitalització i realització del tractament d'imatges mitjançant aplicacions informàtiques

  • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de fotografia en àmbits diferents

  • Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció

Escola d’Art i Disseny de Tarragona

Carretera de Valls, s/n. 43007 Tarragona

977 21 12 53

https://www.dipta.cat/eadt

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.