Ajuntament de Reus

Gràfica Audiovisual, perfil professional d’Infografia en 3D

Aquests estudis capaciten a l’alumnat d’Infografia 3D a explicar, comunicar, presentar i promocionar treballs bidimensionals i tridimensionals de forma virtual, visual i entenedora a través del disseny de la informació, la infografia, el disseny gràfic, l’animació, el vídeo i el motion graphic. L’objectiu és aconseguir explicar una realitat ja sigui simple o complexa mitjançant diagrames, esquemes, vídeos, animacions, etc.

Sortides

  • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica audiovisual

  • Realització de producció i postproducció audiovisual orientada a formats diversos de distribució i mitjans tècnics: cinema, televisió, pàgines web, multimèdia, videojocs, telèfon mòbil i altres suports

  • Disseny i composició d'escenaris reals i virtuals, i il·luminació de l'escena

  • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits diferents

  • Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció

Escola d’Art i Disseny de Reus

C. del Vent, 6. 43201 Reus

977 31 87 50

https://www.dipta.cat/eadr/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.