Ajuntament de Reus

Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Aquests estudis capaciten per obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

Sortides

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a personal:

  • Tècnic superior en imatge per al diagnòstic

  • Tècnic especialista en radiodiagnòstic

  • Tècnic especialista en medicina nuclear

  • Tècnic en equips de radioelectrologia mèdica

  • Tècnic en protecció radiològica

  • Tècnic en radiologia d'investigació i experimentació

  • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Institut Cal·lípolis

Complex Educatiu de Tarragona. Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 54 42 02

https://www.institutcallipolis.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.