Ajuntament de Reus

Manteniment d’Instal•lacions Tèrmiques i de Fluids

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.

Sortides

Podràs treballar en tallers de fred, climatització, calefacció, fontaneria, energia solar, electricitat, pneumàtica, mecànica i soldadura. Obtindràs el carnet d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (ITE) i el certificat de manipulador de gasos fluoratsL'obtenció de la titulació capacita per exercir la professió. No cal carnet professional.

Institut Ramon Barbat i Miracle

Av. de l'Alcalde Pere Molas, 30. 43480 Vila-seca

977 39 13 79

https://agora.xtec.cat/ies-ramonbarbat-vilaseca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.