Convocatòria de subvencions per al foment d'activitats d'interès juvenil 20/03/2019 - 10:00


Aquest divendres 29 de març de 2019 s'acaba el termini per presentar la convocatòria de les subvencions per fomentar les activitats d’interès juvenil a la ciutat de Reus.

L'objecte de la convocatòria és fomentar les activitats programades o que obtinguin el suport de l’Ajuntament de Reus i que tinguin per finalitat: millorar la cohesió social dels i les joves de la ciutat, promoure l’associacionisme juvenil i la seva implicació en els afers públics de la ciutat, fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació, afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat, possibilitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat en els àmbits de les activitats d’interès juvenil i intervenir preventivament sobre la població jove en situació de risc social.

Els requisits per presentar les sol·licituds són: 

- Estar inscrites en qualsevol d’aquests registres, indistintament:

  • Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.

  • Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

  • Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

- No ser deutor/a per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus bens instrumentals.

- Tenir la seu en el terme municipal de Reus.


La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és 10.000,00 €. 

La sol.licitud de subvenció s'ha de tramitar telemàticament. En aquest enllaç trobareu tota la informació: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/43338

COMPARTEIX A LES XARXES SOCIALS