ajuntament de reus

Convocatòria de subvencions per al foment d'activitats d'interès juvenil 20/03/2019 - 10:00

Convocatòria de subvencions per al foment d'activitats d'interès juvenil


Aquest divendres 29 de març de 2019 s'acaba el termini per presentar la convocatòria de les subvencions per fomentar les activitats d’interès juvenil a la ciutat de Reus.

L'objecte de la convocatòria és fomentar les activitats programades o que obtinguin el suport de l’Ajuntament de Reus i que tinguin per finalitat: millorar la cohesió social dels i les joves de la ciutat, promoure l’associacionisme juvenil i la seva implicació en els afers públics de la ciutat, fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació, afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat, possibilitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat en els àmbits de les activitats d’interès juvenil i intervenir preventivament sobre la població jove en situació de risc social.

Els requisits per presentar les sol·licituds són: 

- Estar inscrites en qualsevol d’aquests registres, indistintament:

  • Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.

  • Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

  • Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

- No ser deutor/a per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus bens instrumentals.

- Tenir la seu en el terme municipal de Reus.


La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és 10.000,00 €. 

La sol.licitud de subvenció s'ha de tramitar telemàticament. En aquest enllaç trobareu tota la informació: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/43338

COMPARTEIX A LES XARXES SOCIALS