ajuntament de reus

Catàleg d'Intervencions Artístiques al Carrer

Catàleg d'Intervencions Artístiques al Carrer

Informació

La major part de les intervencions artístiques que es realitzen al carrer són efímeres, tenen una data d’inici però ningú sap el temps que pot durar l’obra. Aquesta propietat d’efímer no vol dir que l’obra no hagi de perdurar al llarg del temps en un espai on quedin recollides totes aquestes intervencions. Aquest espai serà al Geoportal municipal. Un mapa interactiu que permetrà veure les diferents intervencions que s’han realitzat al llarg del anys.

Al Catàleg d’Intervencions Artístiques al Carrer hi tenen cabuda diferents disciplines artístiques com son ara grafitis, arquitectura efímera, performances i altres actuacions creatives al carrer que siguin singulars.

El Catàleg no recull només les accions que s’hagin desenvolupat dins el marc del programa Llambordes: pretén recollir qualsevol obra que es realitzi a la ciutat i entri dins la filosofia del catàleg. Qualsevol persona podrà demanar incorporar una obra a través d’un formulari online. Només caldrà una breu informació sobre la ubicació o l’any de realització.