Ajuntament de Reus

E.30.241.9010

E.30.241.9010

E.30.241.9010


E.30.241.9010 és un projecte artístic on s’han realitzat diferents intervencions artístiques sobre els quadres elèctrics que es poden veure a molts carrers i places de la ciutat. Aquests quadres, vint-i-cinc en total repartits per tota la ciutat, s’han ofert a vint-i-cinc joves artistes perquè hi fessin la seva obra amb un únic condicionant, només fer servir els colors blanc, vermell i blau. La referència d’aquestes colors juntament amb la «E» de elèctric és el que dona nom a aquest projecte artístic.

Un altre aspecte que s’ha tingut en compte en aquesta acció, és no concentrar l’art al nucli antic de la ciutat i escampar les intervencions a la resta de la ciutat. Aquesta acció dóna com a resultat la possibilitat de fer un circuït d’uns 7 km on podrem veure les diferents obres dels i les joves artístiques.

Mapa d'ubicació