Ajuntament de Reus

PROGRAMES // EPI JOVE

PROGRAMES // EPI JOVE

Espais de Participació i Informació Jove. Programa d'informació i participació que es fa als centres educatius de la ciutat.

Corresponsals

Els corresponsals són alumnes del centre que fan d’enllaç entre el Casal de Joves i l’institut. Aquests són els dinamitzadors dels seus iguals al centre i proposen, dissenyen i porten a terme petites activitats generades al propi centre o a la ciutat. Els corresponsals són els transmissors de la informació que es genera a la ciutat i d’altra banda, són els encarregats d’aportar els elements que permeten conèixer les necessitats reals dels seus companys de centre. És molt important que els corresponsals estableixin espais de trobada, on intercanviar informació i experiències. Els corresponsals d’un EPI Jove són estudiants del propi centre educatiu. Cada centre pot tenir més d’un corresponsal.

Objectius

El programa EPI Jove vol posar en contacte el Casal de Joves amb els joves per transmetre informació d’un lloc a l’altre i alhora per detectar necessitats i crear projectes compartits sorgits dels interessos dels propis joves. L’EPI Jove és un programa que vol potenciar l'apropament dels joves de diferents instituts i realitats soaicls per facilitar la relació i l’intercanvi de joves i la cohesió social. També vol fomentar l'adquisició d'hàbits participatius entre els joves dins el seu àmbit més proper i entre els seus companys i formar aquests joves perquè siguin ella mateixos que realitzin activitats i campanyes de sensibilització entre els seus iguals. En definitiva, es tracta de formar a un grup de joves representatns de cada centre educatiu que són els que dissenyaran activitats i campanyes que realitzaran als seus iguals sobre temes, comportaments i hàbits que interessen als joves.

Què és?

L’EPI Jove (Espais de participació informació als instituts) és un programa de la Regidoria de Cultura i Joventut que neix amb l’objectiu d'acostar-se als joves i a la seva realitat a través dels propis joves i detectar necessitats i demandes que es puguin convertir en projectes compartits alhora que fer arribar informació als joves sobre diferents àmbits de la seva vida i així poder treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i la dinamització. Per altra banda, també vol potenciar l’apropament entre els centres d’ensenyament i els espais juvenils del municipi mitjançant la coordinació d’activitats conjuntes i complementàries.